Spínače pre LED svetlá

 Zákon č. 8/2009 o cestnej premávke s platnosťou od 1.2.2009 v§ 32 ods. 1 sa uvádza doslovne:

(1) Vozidlo musí mať okrem prípadu uvedeného v § 34 ods. 4 počas jazdy rozsvietené stretávacie svetlomety, alebo im na roveň postavené osvetlenie; to neplatí pre nemotorové vozidlo, ktoré musí mať rozsvietené svietidlá počas zníženej viditeľnosti. Za nezníženej viditeľnosti môžu byť na vozidle namiesto stretávacích svetlometov rozsvietené denné prevádzkové svietidlá, ak je nimi vozidlo vybavené.

Upozorňujeme, že počas dňa a nezníženej viditeľnosti nemusíte mať zapnuté na vozidle obrysové svetlá, osvetlenie prístrojovej dosky a ani zadné svetlá, postačujú podla zákona iba stretávacie svetlá, prípadne denné svetlá.

V tejto sekcii nájdete náhradné automatické spínače (control unit), pre všetky LED DRL svetlá, ktoré máme v ponuke. 

Zobrazuje sa všetkych 11 výsledkov