Denné svetlá MyCarr LED, SJ-287 typ 2, homologizácia RL.(12cm)

Svetlá LED pre denné svietenie s automatickým zapínaním a vypínaním.

Rozmery:š 120 x v 36 x h 48 mm

Homologizácia podľa EHK/OSN č. 48 pod číslom E11 – 00 0006 – spotreba 2 x 4,8 W – napájacie napätie 10 – 30 V – zabudované špeciálne LED moduly s elektronicky riadenim prúdu. Biele svetlo s teplotou 6000K (ako xenóny)…

Popis

Denné svetlá MyCarr LED, SJ-287 typ 2, homologizácia RL.(12cm)

Svetlá LED pre denné svietenie s automatickým zapínaním a vypínaním.

Rozmery:š 120 x v 36 x h 48 mm

Homologizácia podľa EHK/OSN č. 48 pod číslom E11 – 00 0006 – spotreba 2 x 4,8 W – napájacie napätie 10 – 30 V – zabudované špeciálne LED moduly s elektronicky riadenim prúdu. Biele svetlo s teplotou 6000K (ako xenóny)

Svetlá sú vybavené inteligentnou elektronikou, ktorá zaistí automatické rozsvietenie svetiel po naštartovaní motora a vypnutie pri zapnutí parkovacích (stretávacích) svetiel, alebo vypnutí motora. Jednoduché napojenie + vodič zapojíte na +12V na batériu, – vodič zapojíte na – pól na batériu, tretí vodič obvykle žltý (oranžový), zapojíte na + na parkovacie, ten svetlá vypne.

Hlavným prínosom týchto prídavných svetiel je úspora energie Iba 9,6 W, nakoľko pri ich používaní nesvietia obrysové, stretávacie ani koncové svetlá vozidla. Úsporu prinesie tiež predĺženie životnosti žiaroviek či výbojiek, ktoré pocítia najviac vodiči vozidel s xenónovými svetlometmi, výbojky majú dlhšiu životnosť ako bežné žiarovky, ale výmena je podstatne nákladnejšia. Montáž svetiel pre denné svietenie neni prestavbou vozidla ani zmenou technických údajov a preto umiestnenie na vozidlo nepodlieha žiadnemu dodatočnému schvaľovaniu ani zápisu.

Svetlá sú vybavené stabilizátorom prúdu pre zachovanie svetelných vlastností za všetkých  teplotných podmienok a v napäťovom rozsahu od 11,8 V do 28 V čize aj pre nákladné autá/kamióny/.  Dokladom oprav)ujúcim k používaniu svetiel k dennému svieteniu je značka RL vylisovaná na krycom skle svetla nad homologizačnou značkou E.  K dispozícii aj certifikát.

Základné pravidlá pre montáž svetiel pre denné svietenie podľa najnovšej vyhlášky platnej od 1.2.2009, zákon č. 8/2009 zbierky zákonov § 32 odstavec 1.:

-na jedno vozidlo sa montujú dva kusy (jeden pár) svetiel

– umiestňujú sa vo vodorovnej rovine vo výške od 250 mm do 1500 mm na prednú časť vozidla

– vzdialenosť svetiel od bočného obrysu je max. 400 mm a vzájomne medzi svetlami min. 600 mm (pri vozidlách so šírkou menšou ako 1300 mm je povolená vzájomná vzdialenosť 400 mm)

– svetlá sa rozsvietia automaticky po zapnutí zapaľovania (naštartovania motora) a zhasnú po jeho vypnutí

-pri rozsvietení obrysových svetiel, alebo stretávacích svetiel musia svetlá pre denné svietenie zhasnúť.

-montáž svetiel pre denné svietenie nieje prestavbou vozidla ani zmenou technických údajov a preto umiestnenie na vozidlo nepodlieha žiadnemu dodatočnému schvaľovaniu ani zápisu, preveríte na každej stanici technickej konroly (STK).

Napájanie 12V až 24V.

sj 287 mycarr led