Denné svetlá MyCarr LED, SJ-288E typ 2, homologizácia RL. (7cm)

LED DayLight SJ-288E typ 2 , denné svetlá s homologizáciou!

Svetlá sú vybavené inteligentnou elektronikou, ktorá zaistí automatické rozsvietenie svetiel po naštartovaní motora a vypnutie pri zapnutí parkovacích (stretávacích) svetiel, alebo vypnutí motora. Jednoduché napojenie + káblik zapojíte na +12V na batériu, – káblik zapojíte na – pól na batériu, tretí vodič obvykle žltý…

Popis

LED DayLight SJ-288E typ 2 , denné svetlá s homologizáciou!

Svetlá sú vybavené inteligentnou elektronikou, ktorá zaistí automatické rozsvietenie svetiel po naštartovaní motora a vypnutie pri zapnutí parkovacích (stretávacích) svetiel, alebo vypnutí motora. Jednoduché napojenie + káblik zapojíte na +12V na batériu, – káblik zapojíte na – pól na batériu, tretí vodič obvykle žltý, zapojíte na + na parkovacie, alebo stretávacie svetlo, ten svetlá vypne.

Rozmery: priemer 70mm a hĺbka 53mm.

Homologizácia podľa EHK/OSN č. 48 pod číslom E11 – 00 0006 – spotreba 2 x 4,4 W – napájacie napätie 10 – 30 V – zabudované špeciálne LED moduly s elektronicky riadením prúdu. Biele svetlo s teplotou 6000K (ako xenóny)

Hlavným prínosom týchto prídavných svetiel je úspora energie Iba 9,6 W, nakoľko pri ich používaní nesvietia obrysové, stretávacie ani koncové svetlá vozidla. Úsporu prinesie tiež predĺženie životnosti žiaroviek či výbojek, ktoré pocítia najviac vodiči vozidiel s xenónovými svetlometmi, výbojky majú dlhšiu životnosť ako bežné žiarovky, ale výmena je podstatne nákladnejšia. Montáž svetiel pre denné svietenie neni prestavbou vozidla ani zmenou technických údajov a preto umiestnenie na vozidlo nepodlieha žiadnemu dodatočnému schvaľovaniu ani zápisu.

Svetlá sú vybavené stabilizátorom prúdu pre zachovanie svetelných vlastností za všetkých  teplotných podmienok a v napäťovom rozsahu od 11,8 V do 28 V čiže aj pre nákladné autá/kamióny/.  Dokladom opravňujúcim k používaniu svetiel k dennému svieteniu je značka RL vylisovaná na krycom skle svetla nad homologačnou značkou E.  K dispozícii aj certifikát.

Zakladné pravidlá pre montáž svetiel pre denné svietenie podľa najnovšej vyhlášky platnej od 1.2.2009, zákon č. 8/2009 zbierky zákonov § 32 odstavec 1.:

-na jedno vozidlo sa montujú dva kusy (jeden pár) svetiel

– umiestňujú sa vo vodorovnej rovine vo výške od 250 mm do 1500 mm na prednú časť vozidla

– vzdialenosť svetiel od bočného obrysu je max. 400 mm a vzájomne medzi svetlami min. 600 mm (pri vozidlách so šírkou menšou ako 1300 mm je povolená vzájomná vzdialenosť 400 mm)

– svetlá sa rozsvietia automaticky po zapnutí zapaľovania (naštartovania motora) a zhasnú po jeho vypnutí

-pri rozsvietení obrysových svetiel, alebo stretávacích svetiel musia svetlá pre denné svietenie zhasnúť.

-montáž svetiel pre denné svietenie nieje prestavbou vozidla ani zmenou technických údajov a preto umiestnenie na vozidlo nepodlieha žiadnemu dodatočnému schvaľovaniu ani zápisu, preveríte na každej stanici technickej konroly (STK).

Návod na montáž, denné svietenie

Schválenie Ministerstvom dopravy

mycarr led denne svetla navod na zapojenie na bateriu