Denné svetlá MyCarr LED,SJ- 286E typ2, homolog. RL. (14,6cm)

Svetlá sú vybavené inteligentnou elektronikou, ktorá zaistí automatické rozsvietenie svetiel po naštartovaní motora a vypnutie pri zapnutí parkovacích (stretávacích) svetiel, alebo vypnutí motora. Jednoduché napojenie + vodič zapojíte na +12V na batériu, – vodič zapojíte na – pól na batériu, tretí vodič obvykle žltý (oranžový)…

Popis

Denné svetlá MyCarr LED,SJ- 286E typ2, homolog. RL. (14,6cm)

Svetlá sú vybavené inteligentnou elektronikou, ktorá zaistí automatické rozsvietenie svetiel po naštartovaní motora a vypnutie pri zapnutí parkovacích (stretávacích) svetiel, alebo vypnutí motora. Jednoduché napojenie + vodič zapojíte na +12V na batériu, – vodič zapojíte na – pól na batériu, tretí vodič obvykle žltý (oranžový), zapojíte na + na parkovacie, ten svetlá vypne.

Rozmery jedného svetla: 147,5 x 45 x 56mm hlbka.

Homologizácia podla EHK/OSN č. 48 pod číslom E11 – 00 0003 – spotreba 2 x 7,8 W – napájacie napätie 10 – 30 V – zabudované špeciálne LED moduly s elektronicky riadenim prúdu. Biele svetlo s teplotou 6000K (ako xenony)

Hlavným prínosom týchto prídavných svetiel je úspora energie Iba 7,8 W, nakolko pri ich používaní nesvietia obrysové, stretávacie ani koncové svetlá vozidla. Úsporu prinesie tiež predĺženie životnosti žiaroviek či výbojiek, ktoré pocítia najviac vodiči vozidel s xenonovými svetlometmi, výbojky majú dlhšiu životnost ako bežné žiarovky, ale výmena je podstatne nákladnejšia.

Montáž svetiel pre denné svietenie neni prestavbou vozidla ani zmenou technických údajov a preto umiestnenie na vozidlo nepodlieha žiadnemu dodatočnému schvalovaniu ani zápisu.

Svetlá sú vybavené stabilizátorom prúdu pre zachovanie svetelných vlastností za všetkých  teplotných podmienok a v napeťovom rozsahu od 11,8 V do 28 V čize aj pre nákladné autá/kamiony/.

Dokladom opravnujucim k použivaniu svetiel k dennému svieteniu je značka RL vylisovaná na krycím skle svetla nad homologačnou značkou E.  K dispozícii aj certifikát.

Zakladné pravidlá pre montáž svetiel pre denné svietenie podla najnovšej vyhlášky platnej od 1.2.2009, zákon č. 8/2009 zbierky zákonov § 32 odstavec 1.:

-na jedno vozidlo sa montujú dva kusy (jeden pár) svetiel

– umiestňujú sa vo vodorovnej rovine vo výške od 250 mm do 1500 mm na prednú čast vozidla

– vzdialenost svetiel od bočného obrysu je max. 400 mm a vzájomne medzi svetlami min. 600 mm (pri vozidlách so šírkou menšou ako 1300 mm je povolená vzájomna vzdialenost 400 mm)

– svetla sa rozsvietia automaticky po zapnutí zapalovánia (naštartovania motora) a zhasnú po jeho vypnutí

-pri rozsvietení obrysových svetiel, alebo stretávacích svetiel musia svetlá pre denné svietenie zhasnút.

-montáž svetiel pre denné svietenie nieje prestavbou vozidla ani zmenou technických údajov a preto umiestnenie na vozidlo nepodlieha žiadnemu dodatočnému schvalovaniu ani zápisu, preveríte na každej stanici technickej konroly (STK).

Rozmery š 146 x v 44 x h 47 mm.

Rozdiel medzi typom 1 a 2 sú: typ 1nemá automatický spínač svetiel a typ 2 ho má.

SJ-286 typ2, návod na montáž

SJ-286 typ2, homologizácia 

Schválenie Ministerstvom dopravy 

mycarr sj 286 typ 2 cena skladom